Samen aan de slag voor schone energie

Over de RES

De Regio Amersfoort zet lokaal en regionaal stappen om een duurzame regio te worden. Naast de regionale ambitie om in 2030 de CO2-uitstoot met 49% te verminderen, wordt op dit moment samengewerkt met onder andere natuur- en milieuorganisaties, ondernemers, woningcorporaties en lokale duurzaamheidsorganisaties aan de Regionale Energie Strategie (RES). De RES geeft antwoord op de vraag hoe en waar we in 2030 grootschalig schone energie en warmte opwekken.  

Op weg naar 49% CO2 reductie
In de startnotitie RES Regio Amersfoort heeft de regio de ambitie gesteld om de CO2-uitstoot met 49% te verminderen. Daarbij kijkt de regio naar verschillende thema’s waaronder Landbouw, Mobiliteit, Industrie en Wonen. Een onderdeel van deze notitie is ook hoe we omgaan met het opwekken van schone energie en warmte voor de lange termijn. Innovatieve technieken zoals geothermie, aquathermie, biomassa en biogas worden de komende tijd onderzocht en ontwikkeld in de regio. Het concept bod Regionale Energie Strategie geeft antwoord op de vraag hoe en waar we in 2030 grootschalig zon- en windenergie opwekken.

 

Bureau Regio Amersfoort
Bezoekadres:
Stadhuisplein 5
3811 LM Amersfoort

Postadres:
Postbus 4000
3800 EA Amersfoort

T: 033 469 52 60 regioamersfoort@amersfoort.nl

 

 

 

 

Cookie-instellingen