Samen aan de slag voor schone energie

Waarom is een Regionale Energie Strategie nodig?

In het klimaatakkoord van Parijs is een afspraak tussen bijna alle landen van de wereld om klimaatverandering te stoppen. Ook Nederland heeft het akkoord ondertekend. Daarom werkte de regering met allerlei partijen aan een Nederlands Klimaatakkoord. Daarin werden onder andere afspraken gemaakt over energie, voedsel en verkeer. Een van de afspraken uit het Klimaatakkoord is dat alle regio’s in Nederland samen 35 TerraWattuur aan schone energie op land opwekken. Per regio wordt een voorstel gemaakt welke bijdrage de regio kan leveren aan de 35 TerraWattuur. Daarnaast moeten de regio’s in kaart brengen hoeveel warmte er nodig is en hoe deze warmte in 2030 wordt opgewekt. Dit voorstel heet de Regionale Energie Strategie (RES).

 

Bureau Regio Amersfoort
Bezoekadres:
Stadhuisplein 5
3811 LM Amersfoort

Postadres:
Postbus 4000
3800 EA Amersfoort

T: 033 469 52 60 regioamersfoort@amersfoort.nl

 

 

 

 

Cookie-instellingen